O nás

Společnost EPA Consulting vznikla v lednu roku 2010 a jejím cílem je poskytovat poradenské a konzultační služby primárně v oblasti.

Kompetentní poradenství v oblasti evropských záležitostí doplňuje široké portfolio odborných služeb včetně vztahů s institucemi EU a s institucemi veřejné správy v České republice. Zajišťujeme specializované konzultační služby i na úzce vymezené odborné oblasti, poskytujeme přehled a poradenství v oblasti získávání prostředků ze strukturálních a dalších fondů EU či mediální podporu zájmů našich klientů.

Působíme nejen v České republice, ale také v Bruselu. Prostřednictvím blízké spolupráce s externími odborníky a poradenskými společnostmi v Belgii a dalších členských zemích EU poskytujeme rozsáhlé pokrytí a spektrum služeb v daných oblastech naší působnosti.

Poskytování vysoce kvalifikované podpory zájmů a strategií klienta je dosaženo díky velmi těsnému a osobnímu kontaktu mezi poradcem a zákazníkem, který tak vytváří silný svazek v rámci realizace každé zakázky. Čerpáme z mnohaleté zkušenosti působení našich odborníků ve státní správě a diplomacii i ze zastupování zájmů subjektů ze soukromého i veřejného sektoru. Díky stabilnímu zázemí v České republice i centru Evropské unie jsme schopni propojit všechny oblasti našich aktivit a zajistit cílenou a efektivní komunikaci s cílovými subjekty na evropské i místní úrovni.

Proč právě naše služby

Jsme členy asociace akreditovaných specialistů v oblasti Public Affairs (SEAP) - mezinárodního neziskového fóra se sídlem v Bruselu, jež se zaměřuje na standardizaci a optimalizaci komunikace mezi specialisty na evropské záležitosti a evropskými institucemi. Asociace SEAP usiluje o zvýšení kvality vzájemného dialogu a efektivní výměnu aktuálních a přesných informací důležitých pro správné fungování evropské politiky a poradenských činností na ní napojených. Jako členové dodržujeme etický kodex specialistů v oblasti European Public Affairs a Public Affairs.

Během každého projektu, v každé z jeho dílčích fází, se řídíme principy individuálního přístupu a osobní spolupráce s klientem. Striktně dbáme na vyloučení střetu zájmů našich jednotlivých klientů. Tuto zásadu pevně dodržujeme již od prvotního kontaktu.

V každé fázi spolupráce jsme vázáni mlčenlivostí, která se vztahuje k zájmům, strategii, interní situaci a dalším zásadním informacím o klientovi. Jsme si vědomi citlivosti našich aktivit a proto pozorně zvažujeme naši celkovou strategii i její jednotlivé kroky.


Profil

EPA Consulting, s.r.o. je dynamickou společností s pevným zázemím v České republice a Bruselu, samotném centru politického dění Evropské unie. Naše činnost se opírá o dlouholetou a vysoce kvalifikovanou praxi v oblasti evropských záležitostí a strategické komunikace.